Violin - fra 4 år

Vil du lære at spille på violin? Den smukke strygerklang, som klinger smukt alene, i orkester og i bands. Du kan begynde som 4 årig - eller som voksen.

Tilbud til børn fra 4 år og opefter

Vil du gerne spille på et instrument? Så prøv violinen!
Violinen er celloens elegante lillesøster. Du spiller på violinen med en bue , der på strengene danner de smukke klangfulde lyde. 


Når du starter til violin lærer du noder og rytmer at kende, så du kan spille små melodier. Med violinen har du efter aftale med din underviser mulighed for at deltage samspilshold eller du kan deltage i strygeorkestre, hvor du spiller musik sammen med andre musikskoleelever.

For forældre

Skal dit barn lære at spille på et instrument? Når man lærer at spille og bliver dygtig til et instrument får man som barn gode oplevelser med musikken, koncentrationsevnen styrkes, barnet lærer at øve sig og være disciplineret og får stor selvtillid når musikken flyder fra instrumentet.

Til soloundervisning i et instrument modtager barnet eneundervisning af en af musikskolens dygtige undervisere.

Undervisning foregår en gang om ugen gennem hele sæsonen (10 måneder) og varer typisk 25 minutter alt efter hvad I vælger ved tilmelding. .

Prisen for undervisning i soloinstrumenter varierer i forhold til længden af undervisning.

Det er muligt at leje en violin på Musikskolen.

Luk alle
Åben alle

Sted

Vi tilbyder soloundervisning på

  • Byskolen Faaborg
  • Broskolen and. Bøgehøj
  • Musikskolen i Ringe, Kulturzonen

Underviser

Kirstine Rasmussen

Tilmelding Start

Tilmeld dig soloundervisning i violin her. 

Husk at, hvis der er 2-3 elever, der gerne vil instrumental holdundervisning, kan der evt. oprettes et hold. 
Kontakt Musikskolen på tlf. 72 53 83 60 for nærmere aftale. 

Læreplan for violin

Violin:

Violinen er et strygeinstrument, der ses både i orkestersammenhænge samt i mindre ensembler/bands. Instrumentet kan medvirke i alle musikgenrer, men ses oftest i klassisk og
folkemusik. I violinundervisningen vægter vi at lære gennem leg, fantasi og kreativitet.
Vi arbejder med musikkens sprog og udtryk gennem klang, både i enetimer og i sammenspilsgrupper.
Allerede fra 6-års alderen kan man begynde til violin.
Violiner findes i mange størrelser og kan lejes gennem musikskolen.

Krop og instrument:

I begyndelsen har vi i violinundervisningen meget fokus på kropsholdning samt instrumentpleje- og håndtering. Vi arbejder med god klangdannelse via naturlig violin- og bueholdning, motorisk udvikling og bevægelsesmønstre. Afpasset elevens fremgang spilles korte enkle melodier. Samtidigt med at elevens spilleevner og teknik udvikles, præsenteres forskellige musikgenrer for eleven. Vi arbejder med musikalitet og musikalsk forståelse, således at eleven kan udtrykke sig gennem musikken. Eleverne præsenterer det de har øvet på koncerter, derfor er koncerttræning også en naturlig del af undervisningen.

Teori:

Øvning af simpel rytmik, og at spille rytmer på violinens fire strenge er med fra start. Herefter begynder vi at arbejde med rytme- og nodelæsning samt gehør. Dette er praktiske evner som indlæres sideløbende med spillefærdighed på instrumentet, og som gør eleven i stand til at læse musikstykker fra blad og på sigt giver musikalsk frihed og selvstændighed.

Sammenspil:

Sammenspil er et vigtigt led i musikundervisningen med henblik på træning af gehør, samklang, det at spille modrytme og sociale kompetencer. Så snart de første spillefærdighed er på plads, begynder vi derfor at spille sammen i større eller mindre grupper. På koncerter, og andre arrangementer i løbet af sæsonen, præsenterer vi det, vi har øvet.

Om at øve:

Øvning hjemme er en forudsætning for forbedring og kun derigennem opnås en større bevidsthed i forhold til instrument og repertoire. I starten øves der kortere tid, helst lidt hver dag. Øvetiden sættes op i takt med at elevens tekniske evner øges og øve- programmet bliver mere avanceret. Forskellige øveteknikker præsenteres, og der instrueres i hvordan forskellige tekniske udfordring gribes an øvemæssigt. Fordybelse, koncentration og omhyggelighed trænes.

Andet:

God kontakt mellem hjem og lærer, samt forældreopbakning til øvning, koncerter og andre arrangementer er vigtig for at understøtte elevens fulde udbytte af undervisningen. Forælder ledsagelse til de mindste elevers lektioner er nødvendig.

Spørgsmål? Kontakt os

Administration

Centrumpladsen 6 B
5750 Ringe

Telefon 72 53 83 60

Send en mail

 

Telefontider

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag  

9.00-12.00

Onsdag lukket