Sang - fra 2. kl.

Er du vild med at synge? Så begynd til soloundervisning og bliv stærkere i stemmen og bliv bedre til at synge dine favorit numre.

 

 

For børn


Vil du være dygtig til at synge? Sangundervisning tager primært udgangspunkt i den rytmiske musik. Det vil sige pop, rock, jazz og musical.

Vi arbejder med grundprincipperne for en god, sund stemme, nemlig: vejrtrækning, støtte og det åbne svælg. Når teknikken er på plads, søger vi det personlige udtryk, som passer til netop din stemme.

I den proces lægges der specielt vægt på fordybelse i og visualisering af teksterne, men også på sangtekniske begreber som stemmens funktioner og kendskab til stemmens registre.

Når du går til solosang anbefaler vi at du også deltager i kor eller i vokalgrupper, hvor du lærer rigtig meget af at synge sammen med andre.

 

For forældre

Skal dit barn lære at synge? Når man lærer at bruge sin stemme og bliver dygtig til et synge får man som barn gode oplevelser med musikken, koncentrationsevnen styrkes, barnet lærer at øve sig og være disciplineret og får stor selvtillid når tonerne flyder.

Til soloundervisning i sang modtager barnet eneundervisning af en af musikskolens dygtige undervisere.

Det er en fordel, hvis du udover sangundervisning deltager i kor, ensemblesang eller vokalgrupper (det er gratis når man går til sang), da man lærer utrolig meget ved at synge sammen med andre og lytte til hinanden.

Undervisning foregår en gang om ugen gennem hele sæsonen (10 måneder) og varer typisk 20-35 minutter alt efter hvad I vælger ved tilmelding. Undervisningen ligger typisk i forlængelse af skoletiden og det er muligt at modtage undervisning på forskellige lokationer i kommunen.

Prisen for undervisning i solosang varierer i forhold til længden af undervisning.

Lyder sang som noget for dit barn?

Luk alle
Åben alle

STED

Vi tilbyder soloundervisning på:

  • Musikskolen i Ringe, Kulturzonen
  • Byskolen Faaborg

 

UNDERVISER

Kristina Hedelius-Strikkertsen

Laura Thorhauge Dam

Anette Lynghøj Hansen

Anita Lykkegård Nielsen

TILMELDING Start

Tilmeld dig soloundervisning i sang her. 

 

Læreplan for sang

Sang:

Undervisning i sang henvender sig til børn og unge fra ca. 11-års alderen, da der kræves en vis kropslig bevidsthed, for at kunne arbejde målrettet med stemmen som instrument. I Musikskolen er der mulighed for både at gå til solosang og kor, og vi anbefaler, at du også melder dig til kor, hvis du går til sang.
I sang lærer du din stemme bedre at kende og får herigennem redskaber til at styre og styrke din stemme. Udgangspunktet for undervisningen bygges på elevens individuelle stemme, niveau, og hvad der fænger. Derfra vil vi sammen finde ud af, hvad der bør fokuseres på i undervisningen. Dette kunne f.eks. være tekniske færdigheder, stemmens funktioner og klanglige virkemidler, samt fortolkning og formidling af tekst.
Genremæssigt vil vi bevæge os over alt fra nye og gamle danske sange, samt musical, rock, pop og jazz. Hvis du ønsker det, vil du blive vejledt i grundlæggende mikrofonteknik, og vi vil lære dig, hvordan du anvender en mixer/et sanganlæg.

Krop og instrument:

Vi vil arbejde på at få en god og sund sangteknik, så stemmen kan klinge frit og ubesværet. Stemmen bor i kroppen, og dermed er hele kroppen vores instrument. Vi vil derfor have fokus på emner som kropsholdning, hensigtsmæssig vejrtrækning, effektiv støtte og et åbent svælg. Eleven får desuden kendskab til stemmens registre og funktioner. Derudover lægger vi stor vægt på bevidstgørelsen af rytmik og grounding.
Med de lidt mere øvede elever arbejder vi med formidling og udtryk, samt indlevelse. Det kan være i form af dramatisering og visualisering.
Endvidere arbejder vi med basale improvisationsøvelser, frasering og imitation for at finde frem til den enkeltes personlige udtryk og stil.

Teori:

I undervisningen vil vi berøre emner indenfor elementær nodelæsning, så eleven har de bedste forudsætninger for at kunne overskue et nodebillede.

Sammenspil:

Eleverne opfordres til at deltage i kor eller andre sammenspilsaktiviteter for at få træning i at synge flerstemmigt og at finde glæde ved det musikalske samvær med andre i sammenspilsrelationer.

Om at øve:

Øvningen i sang vil som oftest bestå i at lytte numre af. Dvs. imitere det man hører en anden sanger synge og evt. synge til karaoke-versioner på YouTube, hvis man ikke kan akkompagnere sig selv. Alternativt kan man optage sin lærers akkompagnement med sin mobiltelefon i timen. Øvning kan også bestå i at lave tekniske øvelser instrueret af læreren, som f.eks. øger stemmeomfanget eller fordrer en bestemt klang.

Spørgsmål? Kontakt os

Administration

Centrumpladsen 6 B
5750 Ringe

Telefon 72 53 83 60

Send en mail

 

Telefontider

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag  

9.00-12.00

Onsdag lukket