Den Kulturelle Rygsæk

Det er noget ganske særligt at gå i skole i Faaborg-Midtfyn. Med Den kulturelle rygsæk er kunst og kultur en integreret del af elevernes skolegang.

Kort om Den kulturelle rygsæk

Den kulturelle rygsæk skal sikre, at elever på folke- og friskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune oplever inspirerende møder med kunst og kultur. I samarbejde med en lang række kulturaktører får børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog. Alle elever fra 0. til 9. klasse i kommunen fylder hvert år deres rygsæk med kulturelle undervisningsforløb i en lang række forskellige fag. Musik er et obligatorisk kulturforløb for skoleeleverne i 1.-3. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Musik-forløbet består af:

  • Workshop for musiklærere med orkestret Phønix
  • Indledende forløb i klassen med egen musiklærer
  • Koncert med Phønix
  • Sammenspilsforløb med egen lærer og lærer fra musikskolen

Ved at trykke afspil på denne eksterne video, accepterer du at der videregives information til videotjeneste udbyderen.

BAGGRUND OG HISTORIE


Arbejdet med Den kulturelle rygsæk startede i 2013 og det udsprang af et politisk ønske om at udvikle den kulturelle og kunstneriske dimension i folke- og friskoler. 

Fra 2014 til 2019 udviklede lærere, kulturinstitutioner, kunstnere og projektgruppen bag Den kulturelle rygsæk i samarbejde 11 unikke undervisningsforløb.

I dag arbejdes der således med:

  • Teater, sang, musik og dans for indskolingen.
  • Billedkunst, film og arkitektur/design for mellemtrinet.
  • Performance, kulturarv, litteratur og fotokunst for udskolingen.

 

Spørgsmål? Kontakt os

Den kulturelle rygsæk

Ønsker du yderligere information vedr. Den Kulturelle Rygsæk:

Telefon: 72 53 30 00