Den Kulturelle Rygsæk

Det er noget ganske særligt at gå i skole i Faaborg-Midtfyn. Med Den kulturelle rygsæk er kunst og kultur en integreret del af elevernes skolegang.

Kort om Den kulturelle rygsæk

Den kulturelle rygsæk skal sikre, at elever på folke- og friskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune oplever inspirerende møder med kunst og kultur. I samarbejde med en lang række kulturaktører får børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog. Alle elever fra 0. til 9. klasse i kommunen fylder hvert år deres rygsæk med kulturelle undervisningsforløb i en lang række forskellige fag. Musik er et obligatorisk kulturforløb for skoleeleverne i 1.-3. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Musik-forløbet består af:

  • Workshop for musiklærere med orkestret Phønix
  • Indledende forløb i klassen med egen musiklærer
  • Koncert med Phønix
  • Sammenspilsforløb med egen lærer og lærer fra musikskolen

 

BAGGRUND OG HISTORIE


Arbejdet med Den kulturelle rygsæk startede i 2013 og det udsprang af et politisk ønske om at udvikle den kulturelle og kunstneriske dimension i folke- og friskoler. 

Fra 2014 til 2019 udviklede lærere, kulturinstitutioner, kunstnere og projektgruppen bag Den kulturelle rygsæk i samarbejde 11 unikke undervisningsforløb.

I dag arbejdes der således med:

  • Teater, sang, musik og dans for indskolingen.
  • Billedkunst, film og arkitektur/design for mellemtrinet.
  • Performance, kulturarv, litteratur og fotokunst for udskolingen.

 

Spørgsmål? Kontakt os

Den kulturelle rygsæk

Ønsker du yderligere information vedr. Den Kulturelle Rygsæk:

Telefon: 72 53 30 00