Praktisk information

Her har vi samlet praktiske informationer og regler, som er gode at kende til, når man starter i Faaborg-Midtfyn Musikskole.

Musikskolens regler og praktiske oplysninger

Husk

Går du allerede på Musikskolen skal du gentilmelde dig, hvis du gerne vil fortsætte i næste sæson.

Deltagelse i kor og orkestre (sammenspil) er gratis for alle instrumentalelever.
Går du til solo undervisning er kor, orkestre, hørelære og sammenspilsundervisning gratis. Går du til mini-, junior- eller teenband, er det gratis at deltage i kor.

Elevens deltagelse i koncerter eller andre musikarrangementer på undervisningsdagen erstatter almindelig undervisning.

 

Instrumentleje


Musikskolen udlejer fortrinsvis instrumenter til begyndere.
El-guitar og el-bas udlejes i begrænset omfang.
Musikskolen råder ikke over klaver, keyboard, blokfløjte og trommesæt. 

 

Betaling

Betaling opkræves hver måned i 10 måneder

Ved Forældre/Barn Musik opkræves det fulde beløb ved tilmelding.

Betalingen lægges på de udsendte girokort (PBS eller e-boks) med en forfaldsdag den 10. i hver måned. Al opkrævning er via e-boks, medmindre man er fritaget fra dette.

Der er desuden mulighed for at tilmelde sig pbs.

 

Udmeldelse

Hvis man ønsker at udmelde sig kan dette KUN ske ved en skriftligt henvendelse til kontoret (man kan ikke melde sig ud hos læreren). Indtil der foreligger en skriftlig udmeldelse, vil man blive opkrævet betaling

Udmeldelse skal ske senest den sidste hverdag i en måned, og der gælder et opsigelsesvarsel på løbende måned + en måned. Man vil således blive opkrævet to måneders betaling efter tidspunktet for skriftlig udmeldelse.

Fraflytter man kommunen, meddeles dette kontoret skriftligt den sidste hverdag i en måned, hvorefter man er udmeldt pr. den efterfølgende første.

 

Administrationsgebyr

Der betales et engangsbeløb på 96 kr. pr. sæson af alle elever. Beløbet betales sammen med 1. rate. Administrationsgebyret dækker bl.a.: kopiafgift til Copydan og forbrug af fotokopier i årets løb.

 

Sygdom og afbud

Ved læreres sygdom modtager forældre/elev en besked via sms og mail. 

 

Rykkergebyr

Hvis betalingen ikke sker rettidigt, opkræves et rykkergebyr på 250 kr., jf. gældende kommunale regler. Ved 3. rykker ophører undervisningen indtil betalingen er foretaget, såfremt betalingen ikke falder senest 14 dage efter udsendelse af det sidste rykkerbrev. Manglende betaling inkl. gebyrer, overdrages til SKAT til inddrivelse.

Første rate og adm. gebyr betales i september.

 

Refusion

Musikskolens sæson varer 40 uger. 

Der ydes refusion fra og med 3. aflysning. Dog undtages aflysninger hvor eleven deltager i koncerter og andre aktiviteter i Musikskolen. Refusion bliver reguleret ved sæsonafslutningen.

Der ydes ikke refusion ved elevers fravær,  som skyldes f.eks. sygdom eller ferie i løbet af sæsonen. I tilfælde af elevs langtidssygdom frafalder betaling.

Vedr. undervisningsminutter:
Man kan ikke forvente at kunne ændre i sine ønskede undervisningsminutter i løbet af sæsonen, men ønsker hertil kan fremsendes til Musikskolen, som vil bestræbe sig på, om muligt, at imødekomme evt. ønsker.

 

Lokale undervisningssteder

Hvis undervisningsstedet benytter undervisningslokalet ifm. med egne arrangementer, søges undervisningen gennemført i et andet lokale. Er dette umuligt, erstattes undervisningen ikke.

 

Afbud fra eleven

Sker ved at give besked til egen lærer eller til kontoret.

 

Mail

Al kommunikation fra kontoret sker via mail og sms.