Regler

Musikskolens regler og praktiske oplysninger.

HUSK

• ”Gamle” elever skal også tilmelde sig.

• Deltagelse i kor og orkestre (sammenspil)er gratis for alle instrumentalelever.

Går du til solo undervisning er al hold undervisning gratis.

Går du til mini band, er det gratis at deltage i kor.

Går du til musikværksted er det gratis at gå til musik og bevægelse (for 1. kl ) og mini band og kor (for 2.+3. kl.)

OBS

Til- og udmelding følger elevs Cpr-nummer.

Instrumenter/instrumentleje

Øvelse gør mester. Det er den daglige øvning, der giver resultater på langt sigt. Derfor er det nødvendigt, du har et instrument af en rimelig kvalitet at øve på hjemme. Spørg gerne din lærer til råds, hvis du overvejer at købe et instrument. Musikskolen udlejer fortrinsvis instrumenter til begyndere. 

Musikskolen udlejer ikke: Klaver, keyboard, blokfløjte og trommesæt. El-guitar og el-bas udlejes i begrænset omfang. 

Undervisningsåret

Sæson 2018/2019 begynder den 20. august 2018 og slutter fredag d. 21. juni 2019. 

Ferier og fridage følger næsten kommunens folkeskoler. Juleferie holdes fra fredag d. 21. dec. 2018 til og med d. 6. jan 2019 begge dage inklusive.

Betaling

Betalingen opkræves i rater og fordeles over 10- 4- 2 eller 1 rater afhængigt af undervisningens art.

Betalingen lægges på de udsendte girokort (PBS eller e-boks) med en forfaldsdag den 10. i hver måned.

Udmeldelse

Hvis man ønsker at udmelde sig kan dette KUN ske ved en skriftligt henvendelse til kontoret (man kan ikke melde sig ud hos læreren). Indtil der foreligger en skriftlig udmeldelse, vil man blive opkrævet betaling.

Udmeldelse skal ske senest den sidste hverdag i en måned, og der gælder et opsigelsesvarsel på 3 måneder. Man vil således blive opkrævet 3 måneders betaling efter tidspunktet for skriftlig udmeldelse. (også selv om undervisningen ikke er startet endnu)

(eksempel: melder man sig ud d. 15/1 vil man blive opkrævet for februar, marts og april md.)

Fraflytter man kommunen, meddeles dette kontoret skriftligt d. 15. i en måned, hvorefter man er udmeldt pr. d. efterfølgende første.

Ønsker man at melde sig ud på grund af evt. lærerskift, hæfter man for 3 måneders betaling.

Sygdom

Vi henstiller til, at syge elever IKKE kommer til undervisning. Lærerne underviser mange elever på en dag, og dermed kan en evt. smitte komme vidt omkring.

Administrationsgebyr

Der betales et engangsbeløb på 92 kr. årligt (2018/2019) af alle elever. Beløbet betales sammen med 1. rate. Administrationsgebyret dækker bl.a.: Kopiafgift til Copydan og forbrug af fotokopier i årets løb. 

Rykkergebyr

Hvis betalingen ikke sker rettidigt, opkræves et rykkergebyr på kr. 250, jvf. gældende kommunale regler. Ved 3. rykker bortvises eleven, såfremt betalingen ikke falder senest 14 dage efter udsendelse af det sidste rykkerbrev. Manglende betaling inkl. gebyrer, overdrages til SKAT til inddrivelse.

Første rate og adm. gebyr betales i september. Tilmelding til PBS er en rigtig god idé, hvis man vil undgå rykkergebyrer ved for sen betaling.

Refusion

Aflyser Musikskolen mere end 2 undervisningsgange vil det for meget betalte blive reguleret ved sæsonafslutning.

OBS vikar er ikke lærerskift.

I tilfælde af elevs langtidssygdom frafalder betaling.

Betaling bortfalder IKKE ved f.eks  elevers længerevarende rejse eller lign. i løbet af sæsonen.

Koncerter kan erstatte undervisning.

Vedr. undervisningsminutter:

Man kan IKKE ændre i sine ønskede undervisningsminutter i løbet af sæsonen.

Afbud fra læreren

Ved lærerens sygdom eller andet fravær får eleven afbud via SMS. Manglende undervisning tilbagebetales ved sæsonens afslutning, dog kan der aflyses 2 gange pr. sæson uden tilbagebetaling. Elevens deltagelse i koncerter eller andre musikarrangementer på undervisningsdagen erstatter almindelig undervisning og giver derfor ikke ret til efterlæsning eller refusion.

Lokale undervisningssteder

Hvis undervisningsstedet benytter undervisningslokalet ifm. med egne arrangementer, søges undervisningen gennemført i et andet lokale. Er dette umuligt, erstattes undervisningen ikke.

Afbud fra eleven

Sker ved at give besked til egen lærer eller til kontoret, og det giver ikke ret til efterlæsning eller refusion.

Mail

Al kommunikation fra kontoret sker via mail (og sms).

Det er derfor til enhver tid forældre og elevers eget ansvar at sørge for at musikskolen hele tiden har en mailadresse samt elev- og forældre mobil nummer som er aktive.

Elever som går til Musik og bevægelse får på enkelte skoler afbud på skolen.

Diverse

Ved instrumentalundervisning må der forventes udgifter til nodebøger på ca. 100 – 300 kr. årligt.

I forb. med I-pad musik: Regn med udgifter på cirka 100,- kr til app's.  Medbring en Ipad2/Ipad mini/Ipad3/Ipad4 og et par gode hovedtelefoner.