Regler

Musikskolens regler og praktiske oplysninger.

Husk

  • "Gamle" elever skal også tilmelde sig.
  • Deltagelse i kor og orkestre (sammenspil) er gratis for alle instrumentalelever

Går du til solo undervisning er al hold undervisning gratis. Går du til mini band, er det gratis at deltage i kor.

Instrumenter/instrumentleje

Øvelse gør mester. Det er den daglige øvning, der giver resultater på langt sigt. Derfor er det nødvendigt, at du har et instrument af en rimelig kvalitet at øve på hjemme. Spørg gerne din lærer til råds, hvis du overvejer at købe et instrument. Musikskolen udlejer fortrinsvis instrumenter til begyndere.

Musikskolen udlejer ikke: Klaver, keyboard, blokfløjte og trommesæt. El-guitar og el-bas udlejes i begrænset omfang.

Undervisningsåret

Sæson 2021-2022 begynder mandag d. 23. august 2021 og slutter fredag d. 24. juni 2021.

Ferier og fridage følger næsten kommunens folkeskoler. Juleferie holdes fra lørdag d. 18. december 2021 til og med søndag d. 3. januar 2021 - begge dage inklusive.

Betaling

Betalingen opkræves i rater og fordeles over 10 rater afhængigt af undervisningens art.

Betalingen lægges på de udsendte girokort (PBS eller e-boks) med en forfaldsdag den 10. i hver måned. Al opkrævning er via e-boks, medmindre man er fritaget fra dette.

Udmeldelse

Hvis man ønsker at udmelde sig kan dette KUN ske ved en skriftligt henvendelse til kontoret (man kan ikke melde sig ud hos læreren). Indtil der foreligger en skriftlig udmeldelse, vil man blive opkrævet betaling.

Udmeldelse skal ske senest den sidste hverdag i en måned, og der gælder et opsigelsesvarsel på to måneder. Man vil således blive opkrævet to måneders betaling efter tidspunktet for skriftlig udmeldelse.

Fraflytter man kommunen, meddeles dette kontoret skriftligt den sidste hverdag i en måned, hvorefter man er udmeldt pr. den efterfølgende første.

Administrationsgebyr

Der betales et engangsbeløb på 94 kr. årligt (2021-2022) af alle elever. Beløbet betales sammen med 1. rate. Administrationsgebyret dækker bl.a.: Kopiafgift til Copydan og forbrug af fotokopier i årets løb.

Sygdom

Ved læreres sygdom modtager forældre/elev en besked via sms og mail.

Rykkergebyr

Hvis betalingen ikke sker rettidigt, opkræves et rykkergebyr på 250 kr., jvf. gældende kommunale regler. Ved 3. rykker ophører undervisningen indtil betalingen er foretaget, såfremt betalingen ikke falder senest 14 dage efter udsendelse af det sidste rykkerbrev. Manglende betaling inkl. gebyrer, overdrages til SKAT til inddrivelse.

Første rate og adm. gebyr betales i september. Tilmelding til PBS er en rigtig god idé, hvis man vil undgå rykkergebyrer ved for sen betaling.

Refusion

Alle aflysninger refunderes. Dog undtages aflysninger hvor eleven deltager i koncerter og andre aktiviteter i Musikskolen. Refusion bliver reguleret ved sæsonafslutningen

I tilfælde af elevs langtidssygdom frafalder betaling.
Betaling bortfalder IKKE ved f.eks elevers længerevarende rejse eller lign. i løbet af sæsonen.
Koncerter kan erstatte undervisning.

Vedr. undervisningsminutter:

Man kan ikke forvente at kunne ændre i sine ønskede undervisningsminutter i løbet af sæsonen, men ønsker hertil kan fremsendes til Musikskolen som vil bestræbe sig på, om muligt, at imødekomme evt. ønsker.

Afbud fra læreren

Ved lærerens sygdom eller andet fravær får eleven afbud via SMS. Manglende undervisning tilbagebetales ved sæsonens afslutning.  Elevens deltagelse i koncerter eller andre musikarrangementer på undervisningsdagen erstatter almindelig undervisning og giver derfor ikke ret til efterlæsning eller refusion.

Lokale undervisningssteder

Hvis undervisningsstedet benytter undervisningslokalet ifm. med egne arrangementer, søges undervisningen gennemført i et andet lokale. Er dette umuligt, erstattes undervisningen ikke.

Afbud fra eleven

Sker ved at give besked til egen lærer eller til kontoret, og det giver ikke ret til efterlæsning eller refusion.

Mail

Al kommunikation fra kontoret sker via mail og sms.