Priser

Priser (hvor der ikke er nævnt andet, er prisen pr. rate). Der er 10 rater i en sæson

Priser sæson 2021-2022

TypePris
Instrumentalelever 20 min. solo 338,00 kr. 
Instrumentalelever 25 min. solo 422,00 kr.
Instrumentalelever 30 min solo 506,00 kr. 
Instrumentalelever 45 min. pr. uge (Talentlinje - indebærer optagelsesprøve - kontakt kontoret) 506,00 kr. 
Instrumental holdundervisning (Voksne - over 25 år) 243,00 kr. 
Enkeltundervisning - 20 min. 648,00 kr. 
Enkeltundervisning - 25 min. 757,00  kr. 
Enkeltundervisning - 30 min. 824,00 kr. 
Voksne (klippekort) 18 gange á 20 min.4341,00 kr.
Sammenspil for elever der ikke går til soloundervisning (opkræves i 10 rater) 152,00 kr.
Karrusel 152,00 kr.
Musik og bevægelse, mini band, junior band 152,00 kr. 
Musikalsk værksted 152,00 kr.  
Forældre/barn - 20 ugers modul (opkræves i 2 rater á 525,50 kr.)1051,00 kr.
Forælre/barn musik med cello (7 moduler)525,00 kr.
Miniband/juniorband 152,00 kr.
Instrumentleje 101,00 kr.
Administrationsgebyr (betales med første rate)   94,00 kr.