Sammenspil og kor

Musikskolen har mange forskellige tilbud til elever for at deltage i både sammenspil, ensemblesang eller skolekor. Der er sammenspilsmuligheder inden for mange forskellige instrumenter på mange niveauer. Vi har både akustiske sammenspilshold og rytmiske bands flere steder i kommunen. I nogle orkestre kræves der en vis instrumental kunne før man kan deltage. Dette kan ens lærer hjælpe med at vejlede omkring.

I forhold til korsang er der ligeledes mulighed for at synge med i musikskolens ensemblekor og deltage i skolekor flere steder i kommune. Her er det musikskolens lærere, der har korene. I nogle kor også med deltagelse af en lokal musiklærer.

Musikskolen samarbejder desuden med ”Den fynske Sangskole” og har i dette samarbejde oprettet flere lokale skolekor, hvor lokale kirker også er inddraget. Deltagelse i skole/kirkekor er gratis at medvirke i. Bemærk, at er man tilmeldt instrumentalundervisning, er det gratis at deltage i musikskolens sammenspil og kor.

Er man ikke tilmeldt instrumentalundervisning men f.eks. ønsker at spille med i et orkester eller synge et af musikskolens egne kor, skal man betale for deltagelse.