Musikalsk værksted

Musikalsk værksted for 1. klasse

Musikalsk værksted er det sted, hvor børnene går fra en primært legende tilgang til musikken til en mere bevidst omgang med musikken. I løbet af 1. klasse udvikler barnet sig fra lille barn til et rigtigt skolebarn med evner til at arbejde målrettet og fokuseret med f.eks. et instrument gennem en kortere periode.

Værkstedet er et skabende rum men også et rum for tænkning om musik.

Undervisningen har begyndende instrumentspil som omdrejningspunkt.
Vi inddrager elementer fra Musik og bevægelse for at gøre overgangen fra at lege og bevæge sig til musik til det mere stillesiddende instrumentale så meningsfuld som muligt for eleverne.

For give børnene de rammer, som er nødvendige for at lykkes med ovenstående, arbejder vi med musikalsk læring under nedenstående overskrifter.
 
Musikalsk omgang med hinanden

 • Vente på tur
 • Lytte
 • Følge

Musikalsk kunnen

 • Puls
 • Genkende en melodi
 • Lytte til hvad man selv spiller
 • Kende til omkvæd og gentagelser (form)
 • Skabe musik (improvisere)
 • Spille sammen
 • Begynde at læse noder

Instrumenter

 • Kendskab til forskellige instrumenter
 • Kunne spille hensigtsmæssigt på instrumentet

Vi bruger i undervisningen en ønskebog, hvor alle de instrumenter, man kan spille fra 2. klasse, bliver præsenteret.