Musik og bevægelse

Tilbud til elever i 0. klasse.

Kan dit barn lide at synge, spille, danse og bruge sin fantasi? Og kunne du tænke dig at dit barn skal lære noget om musik? så er her et tilbud om Musik og Bevægelse.

Undervisningen foregår på skolerne rundt om i kommunen og består af sang, dans, leg og spil på især rytmeinstrumenter.

Der arbejdes bevidst på at styrke børnenes samarbejde og deres koncentrationsevne, og der lægges stor vægt på fantasi og kreativitet. Vi arbejder desuden med musikalske grundbegreber som f.eks. puls, rytme, tempo, dynamik, høj, dyb og klang. Desuden arbejdes der på mange hold med ”Music Mind Games”, som er en legende tilgang til musikken, dens noder og rytmer. Og børnene kan blive utroligt grebet af denne form for ”leg”.

Musik og Bevægelse er en god basis for senere instrumentalundervisning. Tal evt. med andre forældre i jeres barns klasse om muligheden for at danne hold på skolen. På flere skoler vil det være muligt at lægge undervisning i skoletiden.

  • Alder: 0. klasse
  • Lektionslængde: 45 min.
  • Sted: Hold oprettes så vidt muligt på alle skoler

Går man i forvejen til instrumental undervisning, er det gratis at gå til musik og bevægelse.