Talentlinien

Info om musikskolens talentlinie.

Faaborg-Midtfyn Musikskoles Talentlinie 2018/2019

Har du lyst til at bruge ekstra tid på at blive dygtigere på dit instrument? Så er musikskolens talentlinie måske noget for dig.

Talentlinien er et tilbud til alle instrument- og vokal elever uanset genre. Den er etableret for at give mulighed for ekstra undervisning/fællesskab og dermed stimulere en musikalsk udvikling.

For at komme i betragtning til Talentlinien skal du indstilles af din lærer og til en lille prøve. Alle indstillede elever bliver optaget på Talentlinien, dog vil prøven afklare det videre undervisningsforløb.

Deadline for at blive indstillet er onsdag d. 28/3 og denne dag får du også besked om tidspunkt for prøve. Prøverne afvikles fredag d.- 13/4 i Ringe. (I tilfælde af mange tilmeldinger, tager vi også d. 14/4 i brug til evalueringsprøver) Har man ikke tilmeldt sig musikskolen d. 28/3 og har afleveret nedenstående tilmelding, kommer man ikke i betragtning til Talentlinien i sæson 2018/2019.

v  Instrumental - eller sangelev på et godt niveau - din alder er ikke afgørende

 

v  Du skal indstilles til optagelse på Talentlinien af din lærer

 

v  Du skal spille for Talentlinien bedømmelsesudvalg – spil et eller flere stykker på ca. 5-10 min. Vælg et stykke, du er glad for at spille/synge

v  Der testes i hørelære/teori tilpasset den enkelte elevs niveau

v  En samtale med bedømmelsesudvalget, hvor der evalueres på den aflagte prøve samt forventningsafstemmes om forløbet til den kommende sæson.

Dine forældre er meget velkomne til at deltage.

Ved starten af sæsonen vil du sammen med din lærer udarbejde mål for årets arbejde, med udgangspunkt i ovenstående.

I løbet af året vil der være arrangementer som f.eks. koncerter, workshops, indspilning og sammenspilsprojekter (evt. delvist i projektuger)

Hvilket niveau skal der til for at kunne optages?

Hvis du spiller klassisk forventes det, at du kan spille et mindre klassisk stykke (en original komposition) eller lignende skrevet for dit instrument. Som rytmisk skal du være godt i gang med improvisation og/eller sangskrivning.

Bedømmelsesudvalget består af:

1 musikskolelærer, en repræsentant fra musikskolens ledelse, talentliniekoordinatoren og en lørdagsskolekoordinator.

Efter evalueringsprøverne uddeles der, hvert år op til 12 stipendier bestående af 15 minutters ekstra undervisning til elever, der udviser særligt engagement/talent. Alle andre elever får tilbudt 30 min.

Der udvælges et antal elever til de 6 Fynske Talentlørdage i samråd med eleven.

Der stilles særlige forventninger til Talentlinien elever:

  • Som elev på Talentlinien forventes det, at man gør en ekstra aktiv indsats i forhold til forberedelse og engagement. Både i forhold til egen dygtiggørelse, sociale aktiviteter og koncerter
  • Alle talentelever deltager som udgangspunkt i sammenspil og ugentlig hørelære/musikkundskab
  • Det kan være en god idé, at komme og høre den årlige talentlinie-koncert. 

Prisen er den samme som 30 min. alm. soloundervisning 530 kr.

Deltagelse i de øvrige undervisningsaktiviteter (sammenspil, hørelære osv.) er gratis.

Regler

Der er mødepligt til al undervisning og alle de arrangementer som tilrettelægges for den enkelte talentelev. Ved forsømmelse, som ikke skyldes sygdom stopper undervisningen på talentlinien - eleven fortsætter herefter som almindelig musikskoleelev.

Undervisningen vil foregå på Faaborg Midtfyn Musikskoles afdelinger. 

Musikskolens normale procedurer og betingelser for udmeldelse og betaling er gældende.