Administration


Konstitueret leder
Palle Larsen

72 53 83 91

pal@fmk.dk


Musikskole Sekretær

Heidi Nielsen
72 53 83 60
heini@fmk.dk

Nærværende plan for udvikling af Faaborg Midtfyn Musikskole er gældende for perioden 2020 2025.

Musikskolens plan for udvikling understøtter kommunens samlede kulturstrategi, som et delelement heraf.

Musikskolens plan for udvikling har været drøftet i medarbejdergruppen og bestyrelsen. Derudover er der modtaget input ved fokusgruppeinterviews med hhv. elever og forældre.

Musikskolens plan for udvikling har endvidere været forelagt Kultur og Lokalsamfundsudvalget.

Fra Musikskolen har vi ønsket at få formuleret en plan for udvikling der tager afsæt i et ønske om, at give flest mulige børn og unge et tilbud om musikundervisning, der skal medvirke til, at børn og unge opdager og oplever glæden ved musikken, som udøvende, lyttende og i samspil med andre.

Musikskolen er optaget af, at eleverne oplever en udvikling musikalsk, socialt og personligt.

Musikskolen er optaget af at eleverne føler sig trygge ved undervisningen og arrangementer i Musikskolen.

Musikskolens plan for udvikling vil være et dynamisk arbejdsredskab for alle i og omkring Musikskolen.

Læs mere i Plan for udvikling.