Kor

Kværndrup Juniorkor

Tre Ege Skolen i Kværndrup, Kværndrup kirke og Faaborg-Midtfyn Musikskole er sammen om at tilbyde elever fra 4. - 6. klasse i Kværndrup og omegn muligheden for at synge i juniorkor og deltage i koncerter både på skolen, i Kværndrup Kirke samt andre steder. 
Juniorkoret er en overbygning på skolens spirekor.
Det koster ikke noget at gå i koret, men har man meldt sig, skal man selvfølgelig komme hver gang. Der vil være to ”prøve-gange” inden efterårsferien og derefter er der fast tilmelding til koret. Tilmelding foregår til korleder og til Tre Ege Skolen.

Kværndrup Juniorkor

·         Koret er for drenge og piger fra 4. – 6. klasse.

·         Øver tirsdag kl. 14.15 -15.15 i Kværndrup Kirke

      ·         Koret ledes af Pavel R. Jensen

Midtfyns Drengekor

Talentudvikling og oplevelser

At synge i drengekor kan sammenlignes med at dyrke sport på eliteplan, der er korprøver, stemmetræning, hørelæreundervisning og der skal synges koncerter. Koret bliver oprettet i Musikskolen i tæt samarbejde Den fynske Sangskole, Faaborg – Midtfyn. Allerede i den første sæson vil der blive arrangeret besøg i andre kor, så drengene hurtigt få en fornemmelse af, hvor fedt det er at synge i et rigtigt drengekor - mandskor. 

Koret bliver ledet af Musikskolens sangpædagog Pavel R. Jensen. Udover at være uddannet sanger, har han en bachelor i musikvidenskab og dramaturgi. Desuden Arbejder Pavel R. Jensen omkring sang i "Den kulturelle Rygsæk". 

Det vil være gratis at synge i Midtfyns Drengekor. Korprøverne foregår i musiklokalet på Nordagerskolen i Ringe om onsdagen kl. 16.30 - 17.30. Første gang er onsdag d. 22. oktober. Fra start er det primært drenge fra 3 - 5 klasse, der søges efter. Fra næste år, vil tilbuddet også gælde drenge fra 2. klasse. 

Tilmelding foregår via Musikskolens hjemmeside: Evt. spørgsmål til musikskolens kontor 72 53 83 60.

Årslev – og Sdr. Nærå Juniorkor

Broskolen, Årslev Kirke, Sdr. Nærå Kirke og Faaborg Midtfyn Musikskole arbejder sammen om Årslev og Sdr. Nærå Juniorkor, som er for drenge og piger fra 4. - 6. klasse. Koret medvirker ved koncerter på Broskolen, i Årslev - og Sdr. Nærå Kirker samt ved andre arrangementer. Tilmelding foregår til korlederne og Broskolen. Er man tilmeldt kommer man hver gang.

Fakta om koret:

·         Øver mandag kl. 14.15 -15.00 i musiklokalet på Broskolen, afdeling Bøgehøj.

·         Koret ledes af Jørn Becker fra Broskolen i samarbejde med sanglærer Kristina Hedelius-Strikkertsen fra Faaborg-Midtfyn Musikskole.

Hvad vil det sige at synge i kor?

·         Du synger sammen med andre og får udviklet din egen sangstemme

·         Du lærer en masse herlige sange

·         Du lærer lidt om noder

·         Du hygger dig rigtig meget sammen med dine kammerater

·         Du optræder ved koncerter til glæde for dig selv, dine venner og mange andre.

Du tilmelder dig på Broskolen afd. Bøgehøj

Juniorkor i Rolfsted

Broskolen, Rolfsted Kirke, Hellerup- og Søllinge Kirke, Sdr. Højrup Kirke og Faaborg Midtfyn Musikskole vil fra sæson 2017/2018 forsøge at startet et Juniorkor, for både drenge og piger fra 4. - 6. klasse. Det er tanken at koret skal medvirker ved koncerter på Broskolen, i de lokale Kirker samt ved andre arrangementer. Tilmelding foregår til korlederne og Broskolen. Er man tilmeldt kommer man hver gang.

Fakta om koret:

·         Øver onsdag kl. 14.15 -15.00 i musiklokalet på Broskolen, afdeling Rolfsted

·         Koret ledes af en musiklærer fra Broskolen i samarbejde med sanglærer Kristina Hedelius-Strikkertsen fra Faaborg-Midtfyn Musikskole

Hvad vil det sige at synge i kor?

·         Du synger sammen med andre og får udviklet din egen sangstemme

·         Du lærer en masse herlige sange

·         Du lærer lidt om noder

·         Du hygger dig rigtig meget sammen med dine kammerater

·         Du optræder ved koncerter til glæde for dig selv, dine venner og mange andre

Broby Børnekor

Brobyskolerne, Allested/Vejle Kirke, Vester Hæsinge- og Sandhold Lyndelse, Nørre Broby Kirke, Sdr. Broby Kirke og Faaborg-Midtfyn Musikskole samarbejder om et spirekor med elever fra både afdeling Pontoppidanskolen og afdeling Allested/Vejle. Koret er for elever fra 2. - 6. klasse. Det er tanken at koret skal medvirker ved koncerter på Brobyskolerne, i de lokale Kirker samt ved andre arrangementer. Tilmelding foregår til korlederne og Brobyskolerne. Er man tilmeldt kommer man hver gang. Der vil være bustransport af deltagerne til og fra undervisning alt efter hvor korprøverne finder sted. Der laves en årsplan for hvor og hvornår koret øver samt en plan for årets koncerter og arrangementer.

·         Øver hver onsdag kl. 13.25 -14.05

·         Koret øver på skolerne. Plan for dette er under udarbejdelse. Der sørges for evt. transport af elever

·         Koret ledes af en musikskolelærer Anette Lynghøj fra Faaborg-Midtfyn Musikskole.