Information/beredskabsplan til elever og forældre

Information

Dette er en ny information/beredskabsplan til elever og forældre i Faaborg-Midtfyn Musikskole omhandlende hvordan Musikskolen, medarbejderne, elever og familier i Faaborg-Midtfyn Musikskole anbefales at håndtere situationer i forbindelse med Covid-19.

Ny information omhandler elever over 12 år, der er midlertidigt hjemsendt fra skole på grund af andre smittede elever. Er man hjemsendt fra skole, skal man ikke møde op på musikskolen, men give besked til ens musikskolelærer om, at man ikke kan møde frem og derfor ønsker at få ”fjernundervisning. Man møder ikke op til undervisning i Musikskolen, før man har en negativ Coronatest.

Elever under 12 år, der er midlertidigt hjemsendt fra skole på grund af andre smittede elever, skal ikke møde op på musikskolen, men forældrene giver besked til ens musikskolelærer om, at man ikke kan møde frem og derfor ønsker at få ”fjernundervisning. Eleven møder ikke op til undervisning i Musikskolen, før man har en negativ Coronatest eller ikke har udvist symptomer på Covid-19 i 48 timer.

Beredskabsplanens væsentligste formål er at sikre klar kommunikation og udgå forvirring, samt giver anvisninger til, hvordan Musikskolen, medarbejdere, elever og familie bør handle i tilfælde af smitte.

Musikskolen udformer selv sin plan, og vi følger, som minimum myndighedernes anbefalinger. Situationen kan ændre sig hurtigt. Netop fordi situationen hurtigt kan ændre sig, kan beredskabsplanen med kort varsel også ændre sig.

Status fra uge 37

Smittetallene er stigende i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der har været smittetilfælde på flere skoler. Derfor er det vigtigt at genopfriske og følge myndighedernes anbefalinger.

  • Din indsats kan være med til at standse smitten: Vent med dine kram
  • Undgå fysisk kontakt
  • Hold afstand
  • Vask og afsprit hænder tit
  • Host og nys i dit ærme

Musikskolens beredskabsplan:

Musikskolen har udarbejdet en beredskabsplan til de ansatte. I forhold til elever følger vi den plan, sundhedsstyrelsen har udarbejdet til skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge.

Læs mere her

Opsummering

Er musikskoleeleven syg, møder man ikke op til undervisning. Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges herefter.

I tilfælde af konstateret sygdom med covid-19 kontaktes familien enten af Musikskolen eller af Coronaopsporing, hvis det skønnes ellers konstateres, at et barn i musikskolen er ”nære kontakter” til en person, der er testet positiv for Coronavirus.

Smittetilfælde på et musikhold betyder øjeblikkelig lukning med tilhørende orientering til tilmeldte familier. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges både i forhold til nedlukning og oplukning.

Elever over 12 år, der er midlertidigt hjemsendt fra skole på grund af andre smittede elever. Er man hjemsendt fra skole, skal man ikke møde op på musikskolen, men give besked til ens musikskolelærer om, at man ikke kan møde frem og derfor ønsker at få ”fjernundervisning. Man møder ikke op til undervisning i Musikskolen, før man har en negativ Coronatest.

Elever under 12 år, der er midlertidigt hjemsendt fra skole på grund af andre smittede elever, skal ikke møde op på musikskolen, men forældrene giver besked til ens musikskolelærer om, at man ikke kan møde frem og derfor ønsker at få ”fjernundervisning. Eleven møder ikke op til undervisning i Musikskolen, før man har en negativ Coronatest eller ikke har udvist symptomer i 48 timer.

Musikskolens lærere vil så vidt fysisk undervisning ikke er muligt fjernundervise eleven. Dette gælder især for soloelever. For holdelever er udfordringerne store ved fjernundervisning, men der vil ske fortsat udvikling også inden for holdundervisning. Alle vil få yderligere information om mulighed for fjernundervisning.

Ved spørgsmål kontakt venligst musikskolens kontor.